Bart Eigeman, Adviseur en voormalig wethouder 's-Hertogenbosch

"Dienstverlening is net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Pas als het niet meer stroomt, heeft iedereen er iets over te zeggen."


Esther de Leeuw, Directeur Dienstverlening, gemeente Amsterdam

"We hebben talloze apps en meldpunten, die allemaal gebruiksgericht zijn ontworpen. Maar welke gebruiker zit op die hoeveelheid te wachten?"


Marjon van der Maat, Hoofd Dienstverlening, gemeente Tilburg

"Je moet je dienstverlening zo ontwikkelen dat iedereen er gebruik van kan maken. Dan vervalt het onderscheid tussen digitaal vaardig en niet zo digitaal vaardig."


Carolien Nicolai, Beleidsmedewerker Dienstverlening Digitaal, gemeente Zeewolde

"Laten we niet praten over digibete mensen, maar over humanobete systemen."


Gerard Bruijniks, Wethouder, Gemeente Loon op Zand

"Samen kunnen we sterker zijn, maar soms moet je het lef hebben om dingen gewoon te gaan doen."


Peter van Bennekom, Directeur Dienstverlening, Bureau Drechtsteden

"We zetten nu bijvoorbeeld in op de digitale aanvraag van een rijbewijs, maar we moeten ook nadenken of we in 2025 nog wel rijbewijzen verstrekken."


Rob van der Velde, Hoofd Burgerzaken/Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag

"Er is een verschil tussen betrouwbaarheid en vertrouwbaarheid. We sturen bij de verkiezingen op betrouwbaarheid, maar we verliezen de vertrouwbaarheid uit het oog."


Alexandra van der Lee, Sectorhoofd Publiekscontacten, gemeente Eindhoven

"Er is een onbewuste onbekwaamheid bij bestuurders als het gaat over de digitale transformatie van de samenleving Daar maak ik mij wel zorgen over."


Raymond van Mourik, Directeur NVVB

"Dienstverlening en Burgerzaken waren altijd administratief, maar worden steeds meer high tech. Dat brengt heel nieuwe uitdagingen met zich mee."


Sandra Post, Strategisch Manager Burgerzaken, Centric

"We horen nog te vaak dat burgers de gemeente gaan bellen omdat het digitale proces niet duidelijk wordt of een aanvraag is gelukt."


Mark Uiterwijk Winkel, Business Unit Manager, Centric

"Wat nog ontbreekt is een visie op waar gemeenten naartoe willen, in brede zin en in welke volgordelijkheid. Dat maakt standaardisatie lastig."