Tot besluit

Hoe maken gemeenten echt die stap naar een moderne dienstverlening?


Samen doen

Bart Eigeman, adviseur, voormalig wethouder ’s-Hertogenbosch en gespreksleider, noemt een aantal rode draden uit het dinerdebat: “We spraken over systemen die zijn ontworpen vanuit de leefwereld van mensen, niet vanuit de kokers van de overheid. Die werken vanuit de dertien klantvragen waartoe bijna alle dienstverlening te herleiden valt, in plaats van die meer dan vierhonderd producten.” Gemeenten kunnen dit soort systemen alleen ontwikkelen als ze dat samen doen met andere overheden, met burgers en met de markt, zo was een conclusie.


Start met de koplopers

Het lijkt een goede aanpak om die ontwikkeling met een groep koplopers te starten. Carolien Nicolai, beleidsmedewerker Digitale Dienstverlening in Zeewolde en lid Actieteam Gebruiker Centraal: “Er ontstaan interessante communities rondom toepassingen, waar gemeenten dingen met elkaar delen. Zou de VNG dit soort clubs niet veel actiever kunnen ondersteunen? Zoals bijeenkomsten faciliteren en uitkomsten delen?” “We proberen al dertig jaar dit soort dingen van de grond te krijgen via de VNG en het is al die tijd niet gelukt. Misschien is het beter om het op een andere manier te doen?” oppert Peter van Bennekom, directeur Dienstverlening, Drechtsteden.


Creëer je eigen werkelijkheid

Als een groepje koplopers een goed werkende oplossing heeft ontwikkeld, hoe zorg je er dan voor dat alle gemeenten die gebruikt? Afdwingen lijkt niet haalbaar, verleiden wel. Gerard Bruijniks, wethouder Loon op Zand en lid VNG-commissie Informatiesamenleving: “Of een oplossing nou centraal is ontwikkeld of bottom-up maakt niet veel uit, want als het een goed product is dan gebruiken gemeenten het. Ik zou dat idee graag verder uitwerken. Dat er bijvoorbeeld een paar producten komen voor personenregistratie en dat we die in de winkel zetten om gemeenten te verleiden. Misschien zijn die producten er al, ik ga morgen kijken naar MijnApp van Eindhoven. Samen kunnen we sterker zijn, maar soms moet je het lef hebben om dingen gewoon te gaan doen.” Raymond van Mourik, directeur NVVB, onderschrijft dat en vertelt over brandweercommandant Don Berghuijs: “Don had een begrip dat ik vaak toepas. Als hij iets wilde dan ging hij het gewoon doen, hij zei ‘ik creëer mijn eigen materiële werkelijkheid’. Hij heeft daar in zijn leven veel mee bereikt.”


"Samen kunnen we sterker zijn, maar soms moet je het lef hebben om dingen gewoon te gaan doen."

Gerard Bruijniks, wethouder gemeente Loon op Zand en lid VNG-commissie Informatiesamenleving