Summary

Actualiteitendiner Sociale Allianties


Rechtmatig en persoonlijk

Hoe verbeteren gemeenten hun dienstverlening in het sociaal domein? Door meer te standaardiseren in hun informatievoorziening en meer te differentiëren in hun dienstverlening, zo was een conclusie van het Actualiteitendiner Sociale Allianties van 31 oktober 2018.

Tijdens het Actualiteitendiner, een initiatief van Centric en de Blommestein Groep, wisselde een selecte groep gemeentelijke managers van gedachten over de uitdagingen van gemeenten in het sociaal domein. De belangrijkste conclusies uit het debat:

  • Het aanbod van dienstverlening is ‘one size fits all’, terwijl er grote verschillen bestaan tussen groepen burgers. De dienstverlening kan verbeteren door deze op diverse burgerprofielen af te stemmen.
  • Gemeenten kennen een sterke differentiatie als het gaat om digitalisering, wat samenwerking lastig maakt. Samenwerking is echter steeds vaker nodig om complexe problemen in het sociaal domein op te lossen. Daarom is het goed als er meer wordt gestandaardiseerd in de achterliggende digitalisering en processen.
  • Focus bij samenwerking op het maatschappelijke doel dat je wilt behalen, niet op de data en uniformering van processen. Dat laatste is wel nodig, maar het is niet waar medewerkers energie van krijgen.
  • Als gemeenten meer standaardiseren in hun digitalisering en processen, dan spelen ze geld en tijd vrij om te besteden aan persoonlijke dienstverlening en maatwerk.
  • Om effectief maatwerk te kunnen verlenen, is het nodig dat er veel meer wordt gemeten wat wel en niet werkt. Zodat dienstverlening meer ‘evidence based’ wordt.
  • De politiek is vaak huiverig voor maatwerk, belangrijk is dan om een goed verhaal te hebben waarom een bepaalde oplossing nodig is.
  • Echt goede dienstverlening vraagt om goed luisteren naar de klant.